Scroll To Top

Løpekatter


Løpekatter for bruk på H-bjelke o.l. Både skyvbar og med kjettingdrift.

 

Løpekatt Type DS-PTFA / PT-F

 

Artikkel nr.: WLL/t Bredde/mm
72230005 0,5 65-220
72230010 1,0 68-220
72230010W 1,0 160-305
72230020 2,0 88-220
72230020L 2,0 160-305
72230030 3,0 102-220
72230050 5,0 180-305
72230100 10,0 181-300

Kontakt oss for et tilbud

Løpekatt Type TCP


Artikkel nr.: WLL/t Bredde/mm
TCP-010 1,0 64-203
TCP-020 2,0 76-203

Kontakt oss for et tilbud.
Løpekatt m/kjettingdrift Type GT-C
Artikkel nr.: WLL/t Bredde/mm
72140005 0,5 50-203
72140010 1,0 58-220
72140020 2,0 66-220
72140030 3,0 74-220
72140050 5,0 90-220
72140100 10,0 181-300

Kontakt oss for et tilbud.

Gode råd om løpekatter...

Før løpekatten tas i bruk må bruksanvisningen leses nøye igjennom. Disse informasjoner er ment som en hjelp til brukeren for å gjøre seg kjent med løpekatten, slik at optimal bruk kan oppnås. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan løpekatten på en sikker, korrekt og økonomisk måte skal håndteres. Ved bruk i overrensbestemmelse med disse instrukser kan farer og havari unngås, hvilken igjen betyr en tryggere arbeidsplass og bedre økonomi. Enhver som bruker løpekatt MÅ lese og opptre i overrensbestemmelse med bruksanvisningen.

Max kapasitet:

 • CP løpekatt er konstruert for kjøring på bjelke og til å bære en last opp til den angitte kapasitet.
 • Angitt maks last på løpekatt, må ikke overskrides.
 • Maksimal skjevbelastning for løpekatt er 5º
 • Sikkerhetsfaktor mot brudd er 4 X tillatt arbeidsbelastning

Faresone:

 • Må ikke brukes i eksplosive områder eller områder som er utsatt for sterke syrer eller alkalier.
 • Ikke løft eller transporter last mens personell befinner seg i faresonen.
 • Det er ikke tillat å bevege seg under hengende last.
 • Løpekatten må ikke forlates hvis det henger last i den.
 • Ikke bruk løpekatten før du er sikker på at lasten er festet korrekt, og at alt personell er utenfor faresone.
 • Lasten må alltid henge rett under senter av løpekatten. Sideveis belastning må ikke forekomme.

Temperaturområder:

 • Løpekatten kan brukes i temperaturområde mellom -10° C og +50° C. Ved ekstreme arbeidsforhold ta kontakt med leverandør / produsent.

 

Social Media

Løpekatt DS-PTFA 0,5t
Løpekatt DS-PTFA 0,5t

 

Lopekatt CP TCP
Lopekatt CP TCP